• Psycholog

    •  

     Psycholog szkolny

     mgr Patrycja Budzich

      

     Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

      

     Poniedziałek   8.00  – 10.00, 12.00 - 15.00

     Środa  8.00 - 10.00

     Piątek   8.00 - 10.00, 12.00 - 15.00

      

     Celem pomocy psychologicznej jest wsparcie, psychoedukacja oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

      

     Opieka psychologiczna obejmuje:

      

     diagnozę:

     ·         rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankiety skierowane do uczniów), w tym
     diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;

      

     pomoc indywidualną uczniowi:

     ·         indywidualne spotkania terapeutyczne;

     ·         pomoc młodzieży z różnymi problemami (emocjonalnymi, społecznymi);

     ·         pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

     ·         pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (w tym osobom przewlekle chorym);

     ·         pomoc uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron;

     ·         wspieranie rozwoju uczniów;

      

     zajęcia w klasach:

     ·         zajęcia adaptacyjno – integracyjne;

     ·         zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem (rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji interpersonalnej);

      

     profilaktykę:

     ·         w ramach programu zdrowotnego profilaktycznego przeprowadzane są zajęcia dotyczące profilaktyki  uzależnień.