• Samorząd Uczniowski

     • Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

     • Tomasz Binkowski  - przewodniczący

      Kacper Budzich - zastępca

      Szymon Brydziński - skarbnik

      Edyta Gołębiewska - opiekun SU